Col·legis oficials de les Illes Balears

Col·legi d'Administradors de Finques de les Illes Balears

Logo ad finquesCol·legi d'Administradors de Finques de les Illes Balears

C/ Vinyassa, 27
07005 Palma
Tel.: 971460245
secretaria@cafbal.com
http://www.cafbal.com/

Il·lustre Col·legi d'Advocats de les Illes Balears

Logo advocatsIl·lustre Col·legi d'Advocats de les Illes Balears

Rambla, 10
07003 Palma
Tel.: 971179400
secretaria@icaib.org
http://www.icaib.org/

Col·legi d'Agents de la Propietat Immobiliaria de les Illes Balears

Logo Snack MarketCol·legi d’Agents de la Propietat Immobiliaria de les Illes Balears

C/ del General Riera, 44, 2n
07003 Palma
Tel.: 971759745
apibaleares@apibaleares.com
http://www.apibaleares.com/

Col·legi Oficial d'Agents Comercials de Mallorca, Eivissa i Formentera

Logo AcomercialsCol·legi Oficial d’Agents Comercials de Mallorca, Eivissa i Formentera

C/ Patronat Obrer, 3, baixos
07006 Palma
Tel.: 971468612
mallorca@cgac.es
http://mallorca.cgac.es/

Col·legi Oficial d'Aparelledors, Arquitectes Tècnics i Enginyers d'Edificació Mallorca

Logo AparalledorsCol·legi Oficial d’Aparelledors, Arquitectes Tècnics i Enginyers d’Edificació Mallorca

C/ Federico García Lorca, 10
07014 Palma
Tel.: 971452461
informatica@coaatmca.com
http://www.coaatmca.com/

Col·legi Oficial d'Arquitectes Illes Balears

Logo ArquitectesCol·legi Oficial d’Arquitectes Illes Balears

C/ Portella, 14, 4
07001 Palma
Tel.: 971229311
atencionusuariomallorca@coaib.es
atencionusuarioeivissaformentera@coaib.es
atencionusuariomenorca@coaib.es
 http://www.coaib.es/
 

 

Col·legi Oficial de Biòlegs de les Illes Balears

Logo biolegsCol·legi Oficial de Biòlegs de les Illes Balears

C/ Sant Josep de la Muntanya, 11
07010 Palma
Tel.: 971204950
http://www.cobib.es/

Col·legi Oficial de Delineants de les Illes Balears

Logo delineantsCol·legi Oficial de Delineants de les Illes Balears

C/ Eusebi Estada, 67, 4r, 1r
07004 Palma
Tel.: 971750242
codeib@telefonica.net
http://www.codeib.org/

Col·legi Oficial de Dentistes de les Balears

Logo DentistesCol·legi Oficial de Dentistes de les Balears

Pl. Porta Pintada, 5, 2n
07002 Palma
Tel.: 971722255
info@dentistasbaleares.com
http://www.dentistasbaleares.com/
 

Col·legi Oficial de Dissenyadors d'Interior - Decoradors de les Illes Balears

Logo DissenyadorsCol·legi Oficial de Dissenyadors d’Interior - Decoradors de les Illes Balears

C/ Àngels, 9
07003 Palma
Tel.: 971719293
info@codib.com
htpp://www.codib.com/

Col·legi d'Economistes de les Illes Balears

Logo EconomistesCol·legi d’Economistes de les Illes Balears

Av. Joan March Ordinas, 9, 1r, B
07004 Palma
Tel.: 971722169
colegioillesbalears@economistas.org
htpp://www.economistes.org/

Col·legi Oficial d'Educadores i Educadors Socials de les Illes Balears

Logo Ed.socialsCol·legi Oficial d’Educadores i Educadors Socials de les Illes Balears

C/ Jeroni Pou, 4, baixos 2A
07006 Palma
Tel.: 971221284
ceesib@ceesib.org
http://www.ceesib.org/

Col·legi Oficial d'Enginyers Agrònoms de Llevant

Logo agronomsCol·legi Oficial d’Enginyers Agrònoms de Llevant

Av. Alexandre Roselló, 13
0702 Palma
Tel.: 971712577
coialbaleares@coial.org
htpp://www.coial.org/

Col·legi Oficial d'Enginyers de Camins, Canals i Ports de les Balears

Logo CaminsCol·legi Oficial d’Enginyers de Camins, Canals i Ports de les Balears

C/ San Francesc, 10, 1r
07001 Palma
Tel.: 971715978
baleares@ciccp.es
htpp://www.caminsbalears.com/

Col·legi Oficial d'Enginyers Industrials Superiors de Balears

Logo enindustrialsCol·legi Oficial d’Enginyers Industrials Superiors de Balears

C/ de Jesús, 3 B
07003 Palma
Tel.: 971208111
coinbale@iies.es
htpp://www.coeib.com/

Col·legi Oficial d'Enginyers Tècnics Agrícoles de les Illes Balears

Logo tec agricolesCol·legi Oficial d’Enginyers Tècnics Agrícoles de les Illes Balears

Passatge Sta. Catalina de Siena, 2, 1r, D
07002 Palma
Tel.: 971716440
colegio.illesbalears@agricolas.org
http://illesbalears.agricolas.org/

Col·legi Oficial d'Enginyers Tècnics de Mines de Catalunya i Balears

Logo minesCol·legi Oficial d’Enginyers Tècnics de Mines de Catalunya i Balears

Av. Alejandro Roselló, 15, 6è, 1A
07002 Palma
Tel.: 971715346
http://www.colegiominas.com/cat/
 

Col·legi Oficial de Farmacèutics de les Illes Balears

Logo farmaciaCol·legi Oficial de Farmacèutics de les Illes Balears

C/ de la Volta de la Mercè, 4
07002 Palma
Tel.: 971228888

C/ Bajolí, 48 (POIMA)
07714 Maó
Tel.: 971366100
cofib@cofib.es
http://www.cofib.es/

Col·legi Oficial de Fisioterapeutes de les Illes Balears

Logo fisioCol·legi Oficial de Fisioterapeutes de les Illes Balears

C/ Camp Redó, 3, baixos
07010 Palma
Tel.: 971713018
info@colfisiobalear.org
http://www.colfisiobalear.org/

Col·legi de Geògrafs Illes Balears

Logo geografCol·legi de Geògrafs Illes Balears

C/ de la Riera, 5 A, 2n, 3
07003 Palma
Tel.: 608504438
baleares@geografos.org
http://illesbalears.geografos.org/

Il·lustre Col·legi de Gestors Administratius de les Illes Balears

Logo Snack MarketIl·lustre Col·legi de Gestors Administratius de les Illes Balears

C/ de les Parellades, 12 A, 1r
07003 Palma
Tel.: 971710676
secretaria@colgestors.com
http://www.colgestors.com/

Il·lustre Col·legi Oficial de Graduats Socials de les Illes Balears

Logo gsocialsIl·lustre Col·legi Oficial de Graduats Socials de les Illes Balears

C/ Parellades, 12 A
07003 Palma
Tel.: 971229033
info@cgsbaleares.com
htpp://www.cgsbaleares.com/

Col·legi Oficial de Guíes Turístics de les Illes Balears

Logo guiesCol·legi Oficial de Guíes Turístics de les Illes Balears

C/ del Ter, 27, 1r, despatx 4
Polígon Son Fuster
07009 Palma
Tel.: 971460697
htpp://www.colegioguiasib.com/

Col·legi Oficial d'Infermeria de les Illes Balears

Logo infermeriaCol·legi Oficial d’Infermeria de les Illes Balears

C/ Almirante Gravina, 1
07014 Palma
Tel.: 971462728 / 971460612
coiba.pm@infermeriabalear.com
http://infermeriabalear.com/

Il·lustre Col·legi Oficial de Llicenciats en Educació Física i Ciències de l'Activitat Física i l'Esport de Balears

Logo edfisicaIl·lustre Col·legi Oficial de Llicenciats en Educació Física i Ciències de l'Activitat Física i l'Esport de Balears

Palma ARENA (planta baixa)
Av. Uruguai, s/n
07001 Palma
Tel.: 971202670
info@colefillesbalears.com
http://www.colefillesbalears.com
 

Col·legi Oficial de Doctors i Llicenciats en Filosofia i Lletres de les Illes Balears

Col·legi Oficial de Doctors i Llicenciats en Filosofia i Lletres de les Illes Balears

C/ de Berenguer de Tornamira, 9, 1r, B
07012 Palma
Tel.: 971712202
secretaria@cdlbalears.com
http://www.cdlbalears.com/
 

 
 

Col·legi Oficial de Mediadors d'Assegurances

Logo meassegurancesCol·legi Oficial de Mediadors d’Assegurances

C/ Convent dels Caputxins, 3, 7è (edifici Europa)
07002 Palma
Tel.: 971724593
colegio.baleares@cmste.com
http://www.mediadorbalear.org/

Col·legi Oficial de Metges Illes Balears

Logo metges

Col·legi Oficial de Metges Illes Balears

Passeig de Mallorca, 42
07012 Palma
Tel.: 971722200
colegiacion@comib.com
colegiomenorca@comib.com
colegioibiza@comib.com
http://www.comib.com/

Il·lustre Col·legi Notarial de les Illes Balears

Logo notarisIl·lustre Col·legi Notarial de les Illes Balears

Via Roma, 4
07012 Palma
Tel.: 971712244 / 971713503
colegio@baleares.notariado.org
http://www.baleares.notariado.org/

Col·legi d'Enginyers Tècnics d'Obres Públiques Balears

Logo obpubliquesCol·legi d’Enginyers Tècnics d’Obres Públiques Balears

C/ d'en Rubí, 7, 3r, B
07002 Palma
Tel.: 971727572
citopib@citopib.com
http://www.citopib.com/

Col·legi Oficial de Pedagogia i Psicopedagogia de les Illes Balears

Logo pedagogsCol·legi Oficial de Pedagogia i Psicopedagogia de les Illes Balears

C/ Tomás Forteza, 33 entl. D
07006 Palma
Tel.: 971774457
copib@ib-pedagogia.org
http://ib-pedagogia.ning.com/

Il·lustre Col·legi Oficial de Podòlegs de les Illes Balears

Logo podolegsIl·lustre Col·legi Oficial de Podòlegs de les Illes Balears

C/ Guillem Galmes, 50 baixos
07004 Palma
Tel.: 971499096
copib@reisan.es
http://www.copoib.com/

Il·lustre Col·legi Oficial de Procuradors de Balears

Logo procuradorsIl·lustre Col·legi Oficial de Procuradors de Balears

Av. d'Alemanya, 5 (edifici Jutjats)
07003 Palma
Tel.: 971723912 / 971723913
baleares@procuradores.info
http://www.procuradoresdebaleares.es/
 

Col·legi Oficial de Psicòlegs de les Illes Balears

Logo psicolegsCol·legi Oficial de Psicòlegs de les Illes Balears

C/ de Manuel Sanchís Guarner, 1
07004 Palma
Tel.: 971764469
copib@cop.es
htpp://www.copib.es/

Col·legi Oficial de Químics de les Illes Balears

Logo quimicsCol·legi Oficial de Químics de les Illes Balears

C/ de Josep Rover Motta, 8, baixos B
07006 Palma
Tel.: 971775373
secretaria@quimibal.org
htpp://www.quimibal.org/

Col·legi Oficial de Publicitaris i Relacions Públiques de les Illes Balears

Logo rpubliquesCol·legi Oficial de Publicitaris i Relacions Públiques de les Illes Balears

C/ Sol 3 (Escola de Turisme)
07001 Palma
Tel.: 971721133
http://www.comunicacio.org/

Col·legi Oficial de Titulats Mercantils i Empresarials

Col·legi Oficial de Titulats Mercantils i Empresarials

C/ del Patronat Obrer, 22, baix
07006 Palma
Tel.: 971468712
gerencia@cotme.es

Col·legi Oficial Treball Social de les Illes Balears

Logo t_socialCol·legi Oficial Treball Social de les Illes Balears

C/ Simó Ballester, 5, entresòl
07011 Palma
Tel.: 971222620
baleares@cgtrabajosocial.es
htpp://www.treballsocialib.com/

Col·legi d'Enginyers Tècnics Aeronàutics. Delagació de Balears

Logo aeroCol·legi d’Enginyers Tècnics Aeronàutics. Delegació de Balears

secretaria@aeronauticos.org
http://www.aeronauticos.org/

Col·legi Oficial d'Enginyers Tècnic i Industrials de Balears

Logo tecindustrialsCol·legi Oficial d’Enginyers Tècnic i Industrials de Balears

C/ del Convent dels Caputxins, 3, 3r, A (edifici Europa)
07002 Palma
Tel.: 971713687 / 971711557
coetima@coeti-balears.com
http://www.coeti-balears.com/

Col·legi Oficial d'Enginyers Tècnics en Informàtica de les Illes Balears

Logo informaticsCol·legi Oficial d'Enginyers Tècnics en Informàtica de les Illes Balears

C/ de Manuel Azaña, 18, 3r, B
07006 Palma
junta@coetiib.net
http://www.coetiib.net/

Col·legi Oficial d'Enginyers Tècnics en Topografia. Delegació Balears

Logo topografsCol·legi Oficial d’Enginyers Tècnics en Topografia. Delegació Balears

Apartat Postal 35
07300 Inca
Tel.: 971456895
illesbalears@coit-topografia.es
http://www.coit-topografia.es/

Col·legi Oficial de Veterinaris de les Illes Balears

Logo Snack MarketCol·legi Oficial de Veterinaris de les Illes Balears

C/ de Cecili Metel, 14, 2n, dreta
07003 Palma
Tel.: 971713049 / 971713044
administracio@covib.org
http://www.covib.org/