Escoltar

Estudis de grau

Com a titulat universitari, pots matricular-te d'un altre estudi de grau.

En aquest cas, hauràs de presentar la sol·licitud d'admissió a través del procediment de preinscripció. Pots sol·licitar plaça per la via d'accés per a titulats universitaris oficials (3% de les places disponibles) prenent com a referència d'admissió la qualificació obtinguda en el teu expedient acadèmic i simultàniament la via d'accés per la qual vares ser admès a la teva titulació.

En algunes titulacions s'ofereix la possibilitat de realitzar un curs d'adaptació per obtenir el corresponent títol de grau.

Recorda també que tots els plans dels estudis de grau que substitueixen antics estudis porten unes taules d’equivalència on es fa explícit el sistema de reconeixement de crèdits que s’aplicarà entre les assignatures i els crèdits dels antics plans d’estudis i les assignatures i els crèdits dels plans d'estudis de grau.