Escoltar

Estudis de Postgrau

Una de les possibilitats més interessants en acabar els estudis de grau és fer un estudi de postgrau. Recorda que tens a la teva disposició un ventall de beques i ajuts.UIB

Màsters i dobles titulacions de màsters

Dedicats a la formació avançada, els màsters oficials tenen com a finalitat l'especialització de l'estudiant en la formació acadèmica, professional o investigadora.
Per altra banda, les dobles titulacions de màster impliquen la realització i obtenció de dues titulacions de màster al mateix temps: un màster de la UIB i un d'una altra universitat amb la qual s'ha establert un conveni de col·laboració i reconeixement entre titulacions concretes.

Doctorat

Dirigits a obtenir el títol de doctor, els programes de doctorat tenen per objecte proporcionar la capacitat investigadora i l'especialització en un determinat camp científic, tècnic, humanístic o artístic. L'àmbit d'especialització és determinat per un conjunt de línies d'investigació.

Estudis propis de postgrau

A través dels estudis propis de postgrau (màsters propis, cursos d'especialista universitari, d'expert universitari i d'actualització universitària) la UIB ofereix una resposta àgil i de qualitat a les necessitats formatives puntuals i d’actualització que en cada moment demana la societat i el seu mercat de treball.

Beques i ajuts

Les beques i ajuts poden ser una solució per completar la teva formació acadèmica i resoldre les inquietuds professionals. Ofereixen tot tipus de facilitats per realitzar qualsevol activitat: estudi de postgrau, recerca, pràctiques, cursos...; en definitiva, preparar-te per exercir amb més garanties la teva professió. Les beques o ajuts tenen com a finalitat el finançament per a la realització o continuació dels teus estudis o projectes.