Escoltar

Llengües a la UIB

T'oferim una gamma de cursos de llengües modernes i orientals, per completar la teva competència lingüística i enriquir el teu bagatge cultural; també podràs aprendre o perfeccionar el català i l'espanyol.

Aula d'Autoaprenentatge d'Idiomes

Espai situat al primer pis del bloc C de l'edifici Guillem Cifre de Colonya (campus universitari), podeu millorar el vostre nivell d'anglès, sempre assessorats per un expert que us guiarà en la utilització del material de l'aula i en la programació del vostre aprenentatge.

Per a més informació, podeu telefonar al 971 17 24 49.

Diplomes d'Espanyol com a Llengua Estrangera (DELE)

  • Són títols oficials acreditatius del grau de competència i domini de l'idioma espanyol que atorga l'Instituto Cervantes en nom del Ministeri d'Educació d'Espanya.
  • N'hi ha de sis nivells: A1, A2, B1, B2, C1 i C2. Aquests nivells estan adaptats a la normativa del Marc comú europeu de referència per a les llengües.
  • Més informació.

 

Departament de Filologia Espanyola, Moderna i Llatina

Servei Lingüístic

El Servei Lingüístic ofereix una gamma de cursos per completar la teva competència lingüística: