Escoltar

Cerimònia de graduació de la Facultat d'Educació

  • El dilluns dia 22 de juliol de 2019, a les 19 hores, a l'Aula Magna de l'edifici Arxiduc Lluís Salvador.
    Destinataris: Estudiants de la Facultat d’Educació: grau d’Educació Primària.
  • El dimecres dia 24 de juliol de 2019, a les 19 hores, a l'Aula Magna de l'edifici Arxiduc Lluís Salvador.
    Destinataris: Estudiants de la Facultat d’Educació: grau d’Educació Infantil, grau d’Educació Social i grau de Pedagogia.

Els alumnes admesos han de ser a l'interior de la sala a les 18.30 hores per rebre les instruccions pertinents. Per al públic assistent, les portes s'obriran a les 18.45 hores.

Requisits d'admissió a la cerimònia

Alumnes matriculats l'any acadèmic 2018-19, inclosos els de mobilitat, a qui manquin 18 o menys crèdits per acabar els estudis, d’acord amb el període d’avaluació extraordinària, i que, a més, estiguin matriculats d'aquests crèdits.

Sol·licitud d'inscripció i terminis

La sol·licitud d’assistència a la cerimònia de graduació s'ha de fer de l’11 al 28 de juny de 2019 a través d’UIBdigital. La sol·licitud la poden fer els alumnes que tinguin 180 crèdits superats i estiguin matriculats de la resta de crèdits que els manquin per acabar els estudis. No obstant això, els estudiants del grau d’Educació Primària, el dia 15 de juliol han de complir els requisits d’admissió d’acord amb el període d’avaluació extraordinària, és a dir, només els poden mancar 18 o menys crèdits per acabar els estudis. Els estudiants dels graus d’Educació Infantil, d’Educació Social i de Pedagogia han de complir els requisits d’admissió el dia 16 de juliol. Si, així i tot, encara no es compleixen els requisits d'admissió, la sol·licitud passarà al degà, perquè la valori. 

Notificació de l'admissió o no

La notificació de l'admissió, juntament amb el nombre de convidats admesos, o el rebuig a participar a la cerimònia es farà a través d’UIBdigital el 18 de juliol de 2019 per als alumnes del grau d’Educació Primària. La notificació de l’admissió per als graus d’Educació Infantil, d’Educació Social i de Pedagogia es farà el dia 19 de juliol.

Procediment per establir el nombre de convidats

Si els alumnes admesos a les cerimònies més tots els seus convidats caben a la sala, aleshores s'admetran tots els convidats.

En cas contrari, s'aniran restant convidats als alumnes que més n'han proposat, fins que càpiguen tots a la sala.

La cerimònia es podrà seguir en directe a través de CanalUIB i d’una pantalla en una sala adjunta.

Si un alumne simultanieja estudis i compleix els requisits en dues titulacions, es pot inscriure a les dues cerimònies. No obstant això, ha de fer una sol·licitud per UIBdigital i l'altra sol·licitud mitjançant una instància als serveis administratius, i indicar com a referència «Simultaneïtat d'estudis».