Escoltar

Cerimònia de graduació de la Facultat d'Infermeria i Fisioteràpia

El dijous dia 11 de juliol de 2019, a les 19 hores, a l'Aula Magna de l'edifici Arxiduc Lluís Salvador.
Els alumnes admesos han de ser a l'interior de la sala a les 18.30 hores per rebre les instruccions pertinents. Per al públic assistent, les portes s'obriran a les 18.45 hores.

Destinataris

Estudiants de la Facultat d’Infermeria i Fisioteràpia.

Requisits d'admissió a la cerimònia

Alumnes matriculats l'any acadèmic 2018-19, inclosos els de mobilitat, a qui manquin 18 o menys crèdits per acabar els estudis, d’acord amb el període d’avaluació complementària, i que, a més, estiguin matriculats d'aquests crèdits.

Sol·licitud d'inscripció i terminis

La sol·licitud d’assistència a la cerimònia de graduació s'ha de fer de l’11 al 28 de juny de 2019 a través d’UIBdigital. La sol·licitud la poden fer els alumnes que tinguin 180 crèdits superats i estiguin matriculats de la resta de crèdits que els manquin per acabar els estudis. No obstant això, el dia 2 de juliol han de complir els requisits d’admissió d’acord amb el període d’avaluació complementària, és a dir, només els poden mancar 18 o menys crèdits per acabar els estudis. Si, així i tot, encara no es compleixen els requisits d'admissió, la sol·licitud passarà a la degana, perquè la valori.

Si un alumne simultanieja estudis i compleix els requisits en dues titulacions, es pot inscriure a les dues cerimònies. No obstant això, ha de fer una sol·licitud per UIBdigital i l'altra sol·licitud mitjançant una instància als serveis administratius, i ha d’indicar com a referència «Simultaneïtat d'estudis».

Notificació de l'admissió o no

La notificació de l'admissió, juntament amb el nombre de convidats admesos, o el rebuig a participar a la cerimònia es farà a través d’UIBdigital el 5 de juliol de 2018.

Procediment per establir el nombre de convidats

Si els alumnes admesos a les cerimònies més tots els seus convidats caben a la sala, aleshores s'admetran tots els convidats.

En cas contrari, s'aniran restant convidats als alumnes que més n'han proposat, fins que càpiguen tots a la sala.

La cerimònia es podrà seguir en directe a través de CanalUIB i d’una pantalla en una sala adjunta al mateix edifici.