Escoltar

Cerimònia de graduació de la Facultat de Turisme

El divendres dia 19 de juliol de 2019, a les 19 hores, a l'Aula Magna de l'edifici Arxiduc Lluís Salvador.

Els alumnes admesos han de ser a l'interior de la sala a les 18.30 hores per rebre les instruccions pertinents.

Per al públic assistent, les portes s'obriran a les 18.45 hores.

Destinataris

Estudiants de la Facultat de Turisme.

Requisits d'admissió a la cerimònia

Alumnes matriculats l'any acadèmic 2018-19, inclosos els de mobilitat, a qui manquin 18 o menys crèdits per acabar els estudis, d’acord amb el període d’avaluació extraordinària, i que, a més, estiguin matriculats d'aquests crèdits.

Sol·licitud d'inscripció i terminis

La sol·licitud d’assistència a la cerimònia de graduació s'ha de fer de l’11 al 28 de juny de 2019 a través d’UIBdigital. La sol·licitud la poden fer els alumnes que tinguin 180 crèdits superats i estiguin matriculats de la resta de crèdits que els manquin per acabar els estudis. No obstant això, el dia 10 de juliol han de complir els requisits d’admissió d’acord amb el període d’avaluació extraordinària, és a dir, només els poden mancar 18 o menys crèdits per acabar els estudis.

Si un alumne simultanieja estudis i compleix els requisits en dues titulacions, es pot inscriure a les dues cerimònies. No obstant això, ha de fer una sol·licitud per UIBdigital i l'altra sol·licitud mitjançant una instància als serveis administratius, i indicar com a referència «Simultaneïtat d'estudis». 

Notificació de l'admissió o no

La notificació de l'admissió, juntament amb el nombre de convidats admesos, o el rebuig a participar a la cerimònia es farà a través d’UIBdigital el 13 de juliol de 2019.

Procediment per establir el nombre de convidats

Si els alumnes admesos a les cerimònies més tots els seus convidats caben a la sala, aleshores s'admetran tots els convidats.

En cas contrari, s'aniran restant convidats als alumnes que més n'han proposat, fins que càpiguen tots a la sala.

La cerimònia es podrà seguir en directe a través de CanalUIB i d’una pantalla en una sala adjunta.