Escoltar

Objectius

Ja tenc el títol... I ara què?

En acabar els estudis universitaris (grau, llicenciatura, diplomatura, enginyeria tècnica...), pots ampliar la teva formació amb un estudi de grau o postgrau, integrar-te en el món laboral o convertir-te en emprenedor.

Objectius del programa

  • Unificar, potenciar i promocionar un programa de difusió institucional intensiu i permanent de tota la informació que sigui d’utilitat per als titulats universitaris i professionals interessats per continuar la seva formació.
  • Crear una eina ràpida i de referència per a la recerca d’informació per part dels organismes interessats, col·legis professionals i persones interessades.